Aktualności

Solidny
pracodawca

Ludzie są wyjątkowym kapitałem organizacji, wartym szczególnych zabiegów, a inwestycja w „zasoby ludzkie” jest wysoce opłacalna. Rozwój pracowników jest więc podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla samych pracowników. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa staje się bowiem zdolność załogi do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania zmian. Jednocześnie umożliwienie rozwoju zawodowego przynosi poprawę szans na rynku pracy i inne korzyści dla pracownika.

Pracuj z nami

Jesteśmy odpowiedzialni

Konkurs - Działajmy razem

Konkurs „Działajmy razem”

  • Dbamy o poprawę jakości życia lokalnych społeczności
  • Wspieramy lokalne inicjatywy
  • Dodatkowo punktujemy projekty proekologiczne
  • Finansujemy zwycięskie projekty
Stypendium naukowo-socjalne

Stypendium naukowo-socjalne

  • Jesteś mieszkańcem gminy, gdzie prowadzimy naszą działalność?
  • Jesteś uczniem lub studentem kierunków rolniczych?
  • W ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 4,5?
  • Osiągane dochody na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają połowy średniego wynagrodzenia krajowego?
Wróc do góry!